Stafford Lake Park, 3549 Novato Blvd.

Stafford Lake Park, 3549 Novato Blvd.